• Konseptutvikling

  Spirit Gruppen jobber med alle typer av konsepter innen varehandel. Produkter, produktgrupper, kategorier, butikker, kjeder og kjøpesenter.

  Image
 • Kategoriutvikling

  Spirit Gruppen er spesialister på kategoriutviklingsprosesser, utvikling av kategorikonsepter, virkemiddelbruk og kompetanseutvikling innenfor fagområdet. Jobber helhetlig hele veien frem.

  Image
 • Kampanjearbeid

  Spirit Gruppen er spesialister på all type kampanjeutvikling og –gjennomføring for leverandører, butikker, kjeder og kjøpesenter. Jobber hele veien fra shopperinnsikt, kreative ideer, produksjon, opplæring, gjennomføring og evaluering i sisteleddet.

  Image
 • Kompetanseutvikling

  Spirit Gruppen er spesialister på foredrag, kompetanseutvikling og kurs innenfor varehandelen. Våre viktigste målgrupper er leverandører, kjeder, butikker og kjøpesenter. Jobber med fagområder som KAM, salg, trade, kategori, marked og butikkledelse.

  Image
 • image
 • image
 • image
 • image
Spirit Gruppen AS

Consulting


 • Innsikt shopper / trade
 • Strategi
 • Posisjonering
 • Konseptutvikling
 • Kategoriutvikling
 • Kompetanseutvikling


Kommunikasjon


 • Design
 • Kampanje
 • Sisteleddutvikling
 • Salgsmateriell
 • Gjennomføring i sisteleddet
 • Digital kommunikasjon


Produksjon


 • Butikkmateriell
 • Kommunikasjonsflater
 • Brosjyremateriell
 • Illustrasjoner
 • Visualisering
 • Prototype løsninger

 
Nyheter
newsimageTrinol har valgt Spiritgruppen til lansering av sitt nye konsept, hvor vi jobber med helt nytt produktdesign, konseptutvikling, kommunikasjonsløsninger, sisteleddsmateriell, selgerverktøy og opplæring av salgs- / KAM apparatet.

newsimageJoh Johannson (Evergood, Ali m.m) ny leverandørkunde. går nå for fullt inn, og samarbeider med Spirit Gruppen på utvikling av butikkampanjer, kommunikasjon i butikk, selgerverktøy, motivasjonsprogram, kompetanseheving, produksjon og CRM løsning på nettbrett og web.

newsimage
Hennig Olsen Is går for vår CRM løsning for nettbrett. Systemet fungerer som en digital salgsmappe for salgsapparatet, og forenkler hverdagen betraktelig ute i butikk.

newsimage
Steen & Strøm har valg oss til å jobbe med kampanjeflater, opphengsystemer, kampanjegjennomføring og opplæring av butikklederne i sentrene

newsimage
Grilstad benytter oss til utvikling av selgerverktøy og opplæring av salgs-/ KAM avdelinger

newsimage
Bladcentralen er inne som ny leverandørkunde, hvor vi jobber med bl.a konseptutvikling, kampanjer, sisteleddsmateriell og opplæring av salgs- / KAM avdelinger.


Shopper og Trade marketing

"Shopper marketing" er all markedsføring og kommunikasjon i butikk, mellom shopper, ansatt og produkt. Målet er salg og kundelojalitet! Forbruker er de som konsumerer produkt. Shopper er den som kjøper produktet inn til husholdningen.

"Trade marketing" er all markedsføring og kommunikasjon mot ansatte i varehandelen. Kjedekontor, grossist og butikk. Målet er relasjonsbygging og salg! Trade marketing er i mange sammenhenger stemoderlig behandlet, men blir nå viktigere og viktigere for å komme i posisjon hos våre kunder. Uten god distribusjon får vi lite ut av produktlanseringer, kampanjer og aktiviteter.