lukkknapp


MÅNEDLIG KAMPANJEPROGRAM 2015

CASE

Hver måned utvikler vi sisteledds løsninger og sender ut kampanjeoversikterfor alle ESSO`s kampanjer. Vi lager tydelige oversikter til å henge påbakrommet med materiell, snakkekonsept og skisser på hvordan materiellet skal brukes. I tillegg kommuniserer vi med alle kampanjeansvarlige på alle stasjonene igjennom vår egenutviklede applikasjon.

Vi har også utviklet en egen kampanjeskole for kampanjeledere på hver ESSO stasjon.