lukkknapp


COOP GRILLKONSEPT

CASE

Vi har utviklet et eget grillkonsept for Coop Handel, med bakgrunn i å lage en grillavdeling som skulle kunne vare hele året. Vi har utviklet egne reolløsninger, basert på Coop sine eksisterende løsninger, enkle metoder for fremvisning av tilbehør (mersalg), enkle hjelpemidler for feste av mekanisk informasjon (mersalg og oppsalg), grillskole kommunikasjon for å sette kunden i stemning og løse elementer som skiftes igjennom året i forhold til årstid og fokus.
Fokuset har vært på enkle systemer som er lette å drifte, lette å justere i forhold til sesong, og enkle hjelpemidler for visning av tilbehør og mekanisk informasjon. Konseptet er basert på Coops eget Grill Perfekt konsept, og kan sees i over 30 OBS Bygg varehus fra april 2017.