SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUSET
 
 
 
 
 
lukknapp


SHOPPERUNDERSØKELSEN 2018

CASE

Shopperundersøkelsen består av dybdeintervju med 32 shoppere, fordelt på kjedeprofiler over hele landet. Undersøkelsen kartlegger alle deler av kjøpsprosessen. Se egen artikkel. Vi intervjuer kundene før handel, følger de under handel med mystery shopper (observasjoner) og dybdeintervjuer i etterkant av handelen.
Undersøkelsen gjennomføres i slutten av januar og februar 2018.

Output: Trykket rapport med de viktigste funnene, presentasjon for intern bruk og foredrag for den enkelte bedrift.

Ta kontakt med Tom Aulie tlf 92252687 tom.aulie@spiritgruppen.no eller Kristoffer Gjennestad tlf 92228677 kristoffer@spiritgruppen.no for mer informasjon.

Klikk her for å lese artikkelen fra Dagligvarehandelen om Shopperundersøkelsen