SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUSET
 
 
 
 
 
lukkknapp


TINE ANNONSER

CASE

Som et ledd i arbeidet med strategidokumentet og fremtidsrapporten «The Perfect Store 2020», som vi har utviklet for TINE, utarbeidet vi også tre ulike fagpresseannonser. Dette er en serie annonser som belyser behovet for økt plass. Annonsene har blitt godt mottatt, og redaksjonell omtale har fulgt i farvannet av disse.