SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUSET
 
 
 
 
 
lukkknapp

KONSEPT I BUTIKK – PÅFYLL FOR FOLK PÅ FARTEN

CASE

Som et ledd i arbeidet med strategidokumentet og fremtidsrapporten «The Perfect Store 2020», har vi belyst nye kategorimuligheter og hvordan disse kan tas ut i butikk. Påfyll for folk på farten er et av konseptene som ble utarbeidet.