lukkknapp


LANSERING AV E+ PLUSSDRIKKER I APOTEK 1 OG BOOTS

CASE

Arbeidet startet allerede i 2015. Spirit Gruppen fikk i oppdrag å gjøre research i samtlige apotekkjeder for å lokalisere hvilken kjede et eventuelt pilotprosjekt skulle lanseres i.
Alle apotekene ble kartlagt, sentrale medarbeidere ble intervjuet, og bilder ble tatt. Forslag til kjede ble gjort ut i fra funnene. Mulighetene ble konkretisert og veien videre ble valgt.
Per i dag har E+ Plussdrikker blitt lansert både Apotek 1 og i Boots.
Elementer som er utviklet er annonser, dekor/design av disker, flyere, forbrukerfolder, bukkeplakater og vindusdekor, informasjonshefte til apotekansatte, ansatte kort mm