SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUSET
 
 
 
 
 
lukkknapp


TINE KONSEPTER

CASE

Som et ledd i arbeidet med strategidokumentet og fremtidsrapporten «The Perfect Store 2020», har vi belyst nye kategorimuligheter og hvordan disse kan tas ut i butikk. Bake My Day, Nå middagsbase og Sesong er noen av konseptene som ble utarbeidet. NÅ middagsbase rulles ut i disse dager.