SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUSET
 
 
 
 
 
lukkknapp

TINE PERFECT STORE 2025

CASE

I samarbeid med TINE har vi utviklet Perfect Store 2025. Heftet er et strategisk og taktisk hjelpemiddel som belyser hvordan kategoriområdene kan tas ut i butikk. Ved å tilby enda mer attraktive avdelinger for shopper, kan man samtidig bidra til økt lønnsomhet og vekst for varehandelen.

Det kan også være et nyttig og effektivt verktøy for å forstå, og gripe, muligheter som oppstår i dagligvarehandelen frem mot 2025. Heftet er ment som inspirasjon og diskusjonsgrunnlag i arbeidet med å skape en fremtidsrettet og innovativ butikkopplevelse for shopper.