SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUSET
 
 
 
 
 
lukkknapp


TINE STRATEGI 2016

CASE

I samarbeid med TINE har vi utviklet et strategidokument – fremtidsrapporten «The Perfect Store 2020». Dokumentet er et strategisk og taktisk hjelpemiddel for å allokere riktig plass til de ulike kategoriene i butikk.

Utgangspunktet er å tilby enda mer attraktive avdelinger for shopper, samtidig som det bidrar til bedre lønnsomhet og vekst i varehandelen.