lukknapp


TRADE- OG SHOPPERUNDERSØKELSENE 2018

CASE

Tradeundersøkelsen 2018:

Tradeundersøkelsen består av dybdeintervju med 32 av Norges beste kjøpmenn på tvers av kjedene, fordelt over hele landet. Undersøkelsen kartlegger alle deler av samarbeide mellom leverandør og butikk. Samarbeide, oppgaver i butikk, salg, kampanje- og aktivitetsgjennomføring, nyhetslanseringer, merkeordninger på produkter, vareflyt, kategoriutvikling,
samt merkevarer kontra PL. Undersøkelsen gjennomføres i november og desember 2017.

Output: Trykket rapport med viktigste funn, presentasjon for intern bruk og foredrag for den enkelte bedrift.

Shopperundersøkelsen 2018:

Shopperundersøkelsen består av dybdeintervju med 32 shoppere, fordelt på kjedeprofiler over hele landet. Undersøkelsen kartlegger alle deler av kjøpsprosessen. Se egen artikkel. Vi intervjuer kundene før handel, følger de under handel med mystery shopper (observasjoner) og dybdeintervjuer i etterkant av handelen.
Undersøkelsen gjennomføres i slutten av januar og februar 2018.

Output: Trykket rapport med de viktigste funnene, presentasjon for intern bruk og foredrag for den enkelte bedrift.

Ta kontakt med Tom Aulie tlf 92252687 tom.aulie@spiritgruppen.no eller Kristoffer Gjennestad tlf 92228677 kristoffer@spiritgruppen.no for mer informasjon.