SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUSET
 
 
 
 
 
lukknapp


TRADEUNDERSØKELSEN 2018

CASE

Tradeundersøkelsen består av dybdeintervju med 32 av Norges beste kjøpmenn på tvers av kjedene, fordelt over hele landet. Undersøkelsen kartlegger alle deler av samarbeide mellom leverandør og butikk. Samarbeide, oppgaver i butikk, salg, kampanje- og aktivitetsgjennomføring, nyhetslanseringer, merkeordninger på produkter, vareflyt, kategoriutvikling, samt merkevarer kontra PL.

Undersøkelsen gjennomføres i november og desember 2017.

Output: Trykket rapport med viktigste funn, presentasjon for intern bruk og foredrag for den enkelte bedrift.

Ta kontakt med Tom Aulie tlf 92252687 tom.aulie@spiritgruppen.no eller Kristoffer Gjennestad tlf 92228677 kristoffer@spiritgruppen.no for mer informasjon.