mpgs logo


FASE 1. FORBEREDELSER FØR BUTIKKBESØKET

Notater/historikk fra siste møte
Plan for kundebesøket – hva vil jeg oppnå
Sjekke mobil-appen for oppgaver/nyheter
Nyheter/kampanjer. Ha med riktig – og nok materiell
Tenke igjennom sesong-variasjoner
Forberede argumentasjon - Vurdere eventuelle innvendinger fra kunde
Hvem er min kontakt (hobbyer – interesser)NESTE