mpgs logo


FASE 3. SALGSSAMTALEN VED RUTINEBESØK

Hva skal vi presentere – TID
Dialog og småprat – vinkle prat rundt kunden
Oppsummering forrige samtale
Status. Påpeke hva som er bra og hva som bør rettes opp
Plass/space –nyheter – aktiviteter/kampanjer – datovarer – ordreforslag
Avslutning. Oppsummering – hvem gjør hva
Når vi kommer igjen


TILBAKE    NESTE
s