mpgs logo


EKSPONERINGER – TILBUDSPLASSER TORGEKSPONERING

Flere spesialeksponeringer samlet på en felles plass/torg i butikken
Plassene er ofte forhåndsavtalt med kjede/butikk – der ulike leverandører får tildelt sin plass
Ofte sesongbetont; f.eks. sjokolade til jul og påske og grillprodukter til sommer

mersalgimage


NESTE