mpgs logog


SHOPPERUNDERSØKELSEN

  • 50 dybdeintervjuer med shoppere på lavpris og supermarkeder. 14 intervjuer er nok for å få frem validitet i innsikten. Gjennomført i Trondheim, Bergen, Oslo og innlandet.
  •  
  • Alle funnene er oppsummert i 3 viktigste punktene samlet. Nr. 1 viktigst, nr. 2 nest viktigst osv.

NESTE