mpgs logog


TRADE UNDERSØKELSE

  • 50 dybdeintervjuer med kjøpmenn på alle kjedene minus Bunnpris. Gjennomført fra Tromsø til Lindesnes. 14 intervjuer er nok for å få frem validitet i innsikten
  •  
  • Alle funnene er oppsummert i 3 viktigste punktene samlet. Nr. 1 viktigst, nr. 2 nest viktigst osv.

NESTE