REKLAME & KOMMUNIKASJONSBYRÅ
 
 
 
 
 

Vi jobber med 3 K-er. Konsept, kampanje og kompetanse

Konseptutvikling handler om å sette tydelige fotavtrykk. Hva skal vi være kjent for? Enten det gjelder produkter/brands, kategorier i butikk, eller digitale plattformer. Vi har fokus på disse områdene og har utviklet et eget prosessverktøy, Brand Spirit™, som garanterer et godt resultat. Vi designer, visualiserer og innholdsfyller konseptene som omfatter: Produkter – brands, kategorier i butikk og digitale plattformer

Kampanje. Vi utvikler kampanjer med tydelig identitet som selger. Ideer og løsninger er basert på innsikt fra våre shopper-/tradeundersøkelser. Medarbeiderne er en viktig nøkkel for å lykkes med kampanjer. Vi jobber både med kompetanseutvikling og verktøy til medarbeiderne, for å gjennomføre de med større presisjon. Vi designer, visualiserer og innholdsfyller kampanjene som omfatter butikk, internt og digitalt

Kompetanse. Vi skreddersyr kurs, kompetanseutvikling og foredrag med fokus på shopper, salg, kampanjegjennomføring og kategoriutvikling. Kursene våre er basert på betydelig innsikt for shopper og B2B. Vi utvikler også salgshjelpemidler til medarbeidere, enten man er leverandør eller jobber i butikk. Både mekanisk og digitalt. Hovedmålgrupper for kursene er leverandører, retail (kjede/butikk) og B2B