SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUSET
 
 
 
 
 

Posisjon, brand & konsept

Spirit Gruppen skaper tydelige posisjoner for bedrifter, konsepter og brands. Alle våre løsninger er basert på omfattende innsikt fra egenutviklede shopper- og tradeundersøkelser. Vi har også utviklet vårt eget konsept- og posisjoneringsverktøy, Brand Spirit, som sikrer implementering og gjennomføring i alle deler av prosessen. Jobben slutter ikke når konseptet er utviklet – det er da den virkelige jobben starter!

Managing Partner Tom Aulie har MBA i Branding, Kommunikasjon og Metode fra NHH med en masteroppgave som fokuserer på utvikling av kjeder som merkevare og har 30 års erfaring med noen av Norges sterkeste brands for leverandører, kjeder og kjøpesentre.

Ide, salgs- & kommunikasjonsvirkemidler

Den gode ideen er kjernen i all kommunikasjon enten vi snakker om reklamekampanjer for brands, trade marketing mot varehandel, 1:1 kommunikasjon mot proffmarkedet eller shopper i sisteleddet. Spirit Gruppen har stor innsikt i de ulike målgruppene gjennom egenutviklede undersøkelser både mot kjeder, forhandlere og shoppere. Vi jobber ut alle typer salgs- og kommunikasjonsvirkemidler, både digitale og trykte, som nyhetslanseringer, kampanjer, kommunikasjonsflater, sisteleddsmateriell, nettsider, mobilapplikasjoner, brosjyrer samt innsalgsmateriell for selgere for å nevne noe.

Opplæring & Gjennomføring

Opplæring, motivasjon og gjennomføring er kjernen i alt salg. Spirit Gruppen er et salgs- og kommunikasjonsbyrå som har som dedikert målsetning å jobbe smartere. Vi utvikler alle våre kurs, skoler og foredrag med utgangspunkt i tunge dybdeintervjuer hos kjeder, forhandlere og shoppere hvilket gjør at vi treffer svært godt i våre kurs og opplæringsprosesser. For leverandører jobber vi spesielt mot KAM, salg, kategori og marked innenfor områder som retorikk og kommunikasjon, KAM-prosesser, forhandlinger, salg, butikken som medium, kampanjegjennomføring og kategoriutvikling. For kjeder og kjøpsentere jobber vi spesielt med marked, kategori og drift. I tillegg jobber vi med butikkledere og ansatte i butikk innenfor områdene ledelse, retorikk og kommunikasjon, salg og service, butikken som medium, kampanjegjennomføring, kategoriutvikling og butikkdrift.