REKLAME & KOMMUNIKASJONSBYRÅ
 
 
 
 
 

KAMPANJE

Vi utvikler kampanjer med tydelig identitet som selger. Idéer og løsninger er basert på innsikt fra våre shopper-/tradeundersøkelser. Medarbeiderne er en viktig nøkkel for å lykkes med kampanjer. Vi jobber både med kompetanseutvikling og verktøy til medarbeiderne, for å gjennomføre de med større presisjon. Vi designer, visualiserer og innholdsfyller kampanjene som omfatte.

Konsept | Kompetanse