SALGS- OG KOMMUNIKASJONSHUSET
 
 
 
 
 

Opplæring & Gjennomføring

Opplæring, motivasjon og gjennomføring er kjernen i alt salg. Spirit Gruppen er et salgs- og kommunikasjonsbyrå som har som dedikert målsetning å jobbe smartere. Vi utvikler alle våre kurs, skoler og foredrag med utgangspunkt i tunge dybdeintervjuer hos kjeder, forhandlere og shoppere hvilket gjør at vi treffer svært godt i våre kurs og opplæringsprosesser.

For leverandører jobber vi spesielt mot KAM, salg, kategori og marked innenfor områder som retorikk og kommunikasjon, KAM-prosesser, forhandlinger, salg, butikken som medium, kampanjegjennomføring og kategoriutvikling.

For kjeder og kjøpsentere jobber vi spesielt med marked, kategori og drift. I tillegg jobber vi med butikkledere og ansatte i butikk innenfor områdene ledelse, retorikk og kommunikasjon, salg og service, butikken som medium, kampanjegjennomføring, kategoriutvikling og butikkdrift.

Posisjon, Brand & Konsept | Idé, Salgs- & Kommunikasjons-virkemidler